Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2009

 

 

:: Hjem
:: Tema
:: Program
:: Plenumsforelesere
:: Arbeidsgrupper
:: Pubsesjon
:: Påmelding
:: Overnatting
:: Bespisning
:: Kontakt

 

 

 


 

Naf 2009

Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2009 "Maktens metamorfoser" avholdes ved Grand Hotel Terminus i Bergen 8.-10. mai 2009, og arrangeres av Institutt for sosialantropologi v/ UiB, i samarbeid med Sveriges Antropologförbund, Bergen Museum og Christian Michelsen Institute.

Årets konferanse inviterer til et antropologisk fokus på de senere års utvidede maktbegrep. Konferansen ønsker å bidra med kritikk av den samfunnsvitenskapelige utvidede forståelsen av makt, samtidig som den skal gi rom for maktens "nye teiger" innenfor antropologien, som det historiske, det globale og det hverdagslige. Aktuelle tematikker for konferansen når det gjelder global makt, er f.eks. multinasjonale korporasjonar, transnasjonale media og NGOers rolle når det gjelder å definere og administrere subjektproduksjon.

Like viktig som maktens mange konkrete tematikker er de teoretiske grunnlagsdebattene en tematikk som ”maktens metamorfoser” innbyr til. Et eksempel på dette er forholdet mellom antropologi og kolonialisme. Vi er dessuten ikke minst opptatt av antropologiens spesifikke potensial når det gjelder å bidra til den samfunnsvitenskapelige debatten om makt. Vi ønsker å utforske antropologiens kapasitet til å nærme seg makt både som struktur, mening og sosial realitet.

For å bli medlem i Norsk antropologisk forening, klikk her

 

PÅmelding til arbeidsgrupper

Vi vil herved oppfordre alle til å melde seg på arbeidsgruppene som nå er godkjent og som ligger ute. Ta direkte kontakt med arrangørene av den eller de arbeidsgruppene du finner interessant(e). Det er et vidt spenn i tematikker som dekkes av arbeidsgruppene, og vi håper det vil være stor interesse for å delta. Og at vi dermed vil se mange av dere i Bergen i mai!


Mastergradsstipender
Arrangementskomitéen har satt av midler til å dekke reise, opphold og konferansedeltagelse for studenter som holder innlegg i arbeidsgrupper. Det er begrenset med midler, så tildeling skjer etter ”førstemann til mølla”-prinsippet. Når innlegget er akseptert i en arbeidsgruppe, ta kontakt med Margit.Ystanes@sosantr.uib.no for flere detaljer.

To ekstra grunner til å reise til Bergen i mai er disse:

Minikonferansen Witchcraft, magic and the phantasmagoric realities of modernity, 7. mai, som arrangeres ved Institutt for sosialantropologi, UiB.

Konferansen World Social Science Forum, 10.-12. mai, med internasjonale toppnavn.

 

 


 


Frister:

Påmelding til konferansen og til arbeidsgruppene:

20. april

naf2009.uib.no
Updated 19 April, 2009

Norsk antropologisk forening