Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2009

 

 

:: Hjem
:: Tema
:: Program
:: Plenumsforelesere
:: Arbeidsgrupper
:: Pubsesjon
:: Påmelding
:: Overnatting
:: Bespisning
:: Kontakt

 

 

 


Arbeidsgrupper NAF 2009

Lørdag 14.00-17.30: Parallelle arbeidsgrupper 1-5
1. Maktens nedslagsfelt: materialitet og økonomi
2. Statens utfordringer: Makt, suverenitet og dagligliv
3. Religiøs endring og spirituell transformasjon
4. Arbeidsliv, organisasjoner og politisk økonomi
5. Gullestad sett med nye øyne


Søndag 09.15-12.15: Parallelle arbeidsgrupper 6-10:
6. Maktens nedslagsfelt: materialitet og økonomi
7. Statens utfordringer: Makt, suverenitet og dagligliv
8. Antropologien om sekularisme: finnes den?
9. Mäklarens återkomst

 

 


 

 

 

 

 

 


Frister :

Påmelding til konferansen og til arbeidsgruppene:

20. april

 

naf2009.uib.no
Updated 22 April, 2009

Norsk antropologisk forening