Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2009

 

 

:: Hjem
:: Tema
:: Program
:: Plenumsforelesere
:: Arbeidsgrupper
:: Pubsesjon
:: Påmelding
:: Overnatting
:: Bespisning
:: Kontakt

 

 

 


Program

Konferansen finner sted på Grand Hotel Terminus, Bergen, 8.-10. mai

Fredag 8. mai  
11.15-12.00 Registrering
12.00-12.15
Pause
12.15-12.30 Åpningsord ved leder i komitéen Mary Bente Bringslid
12.30-13.30
Æresforelesning ved Nils Ole Bubandt: "From Your Enemy's Point of View.  Reflections on Empathy and Power"
13.30-14.30 Lunsj

14.30-16.30   

Årsmøte i Norsk antropologisk forening
16.30-19.00 Etnografisk film på hotellet
19.00-20.30 Konferansemiddag
20.30- Pubsesjon
   
Lørdag 9. mai  
09.00-09.15 Åpning av hovedsesjonen, plenum i Terminus Hall
09.15-13.00 Hovedsesjon: ”Maktens metamorfoser”
  Plenumsforelesninger ledes av Hanna Skartveit og Lars Gjeldstad:
  Tord Larsen: "Begrepsdannelse som maktutøvelse. Noen refleksjoner over språkmakt og symbolsk vold"
  Erling Sandmo: "Disiplin og maskerade. Opera som regjering på 1700-tallet"
11.00-11.15 Pause
  Benedicte Brøgger: "Hvorfor antropologien utfordrer troen på jernlover i den globale kapitalismen"
  Fanny Ambjörnsson: " En rosa revolution i vardagen. Makt, femininitet och queera motståndsstrategier"

13.00-14.00 

Lunsj på hotellet
14.00-17.30   
Parallelle arbeidsgrupper 1-5:

1. Maktens nedslagsfelt: materialitet og økonomi
2. Statens utfordringer: Makt, suverenitet og dagligliv
3. Religiøs endring og spirituell transformasjon
4. Arbeidsliv, organisasjoner og politisk økonomi
5. Gullestad sett med nye øyne

17.30-19.30

Pause
20.00- Festmiddag på Grand Hotel Terminus
   

Søndag 10. mai
 
09.15-12.15 Parallelle arbeidsgrupper 6-10:
6. Maktens nedslagsfelt: materialitet og økonomi
7. Statens utfordringer: Makt, suverenitet og dagligliv
8. Antropologien om sekularisme: finnes den?
9. Mäklarens återkomst

12.15-12.30

Pause
12.30-13.15 "Antropologiske samarbeidsformer over kjølen". Paneldebatt om nordisk samarbeid mellom antropologer. . Refleksjoner ved Halvard Vike og Johan Lindquist

13.15-14.15

Lunsj
på hotellet

        
          

 


Frister :

Påmelding til konferansen og til arbeidsgruppene:

20. april

 

naf2009.uib.no
Updated 29 April, 2009

Norsk antropologisk forening