Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2009

 

 

:: Hjem
:: Tema
:: Program
:: Plenumsforelesere
:: Arbeidsgrupper
:: Pubsesjon
:: Påmelding
:: Overnatting
:: Bespisning
:: Kontakt

 

 

 


Pubsesjon: Antroformanten og representasjonen


Antroformant [antroforma´nt] - en, - er subst m/f: person som bevisst eller ubevisst utydeliggjør rolledelingen mellom antropolog og informant eller som inntar begge rollene samtidig.

Relasjonen antropolog-informant har alltid vært kompleks. Vi påvirker og blir påvirket på mange vis. I skriftene våre er dette oftest et ikke-tema, men i film blir temaet kanskje lettere avdekket. Folks egne agendaer kan bli tydeligere på film og de kan få mer innflytelse på representasjonen av dem. Er dette maktfraskrivelse fra antropologen/filmskaperens side, eller ansvarsfraskrivelse?

Vi er ikke antropologer fordi vi skal formidle andre folks budskaber. Vi er antropologer fordi vi gerne vil formidle andre folks livsverdener. Om vi laver film, bøger eller evalueringsrapporter, skal vores mål er: at ”tell the truth”. At sige sandheden indebærer et ansvar, en risk, men også makt. But don’t be scared, makt is fun!

Disse ulike betraktningene vil bli debattert av Frode Storås og Steven Sampson.

Tid: 20:30-
Sted: Pub i kjeller på Grand Hotel Terminus

 

 


Frister :

Påmelding til konferansen og til arbeidsgruppene:

20. april

 

naf2009.uib.no
Updated 4 May, 2009

Norsk antropologisk forening